Biver


Velkommen

 

Hvis der er behov for en ekstra hånd i en kortere eller længere periode, måske blot for en dag eller over flere måneder,  f.eks. i forbindelse med orlov, barsel, sygdom eller uventet fratræden tilbyder Biver assistance på vikarvilkår inden for en række administrative og praktiske opgaver.

Biver tilbyder mange forskellige færdigheder og kompetencer inden for regnskab, finans og økonomi, samt lager og logistik, og chauffør- og transportopgaver.
Opgaverne kan afregnes enten på timebasis eller ved længerevarende vikaransættelser efter aftalt pris.

 

REGNSKAB OG ØKONOMI
 • Debitor - oprettelse, fakturering, opfølgning / rykkerprocedure
 • Kreditor - afstemning til leverandørkonto, godkendelse, betaling mv.
 • Afstemninger - kasse / bank og andet
 • Måneds-, kvartals- og årsafslutninger, herunder periodiseringer, afskrivninger mm.
 • Budgetter og likviditetsstyring
 • Momsopgørelse, afstemning og afregning
 • Intern revision
 • Ad hoc opgaver / analyser i økonomifunktionen
 • Andre almindeligt forekommende opgaver i en økonomiafdeling

LAGER OG LOGISTIK
 • Varemodtagelse
 • Forsendelse af varer og fragt
 • Ekspedition af kundeordrer
 • Erfaring fra produktionsvirksomhed
 • Generel lagerstyring
 • Kvalitetscheck
 • Lageroptælling
 • Andre almindeligt forekommende opgaver på et lager

CHAUFFØR
 • Kørekort B - E
 • Trailerkort
 • Truck certifikat
 • Erhvervsmæssig persontransport til stor bil
 • BAB kursus for befordring af bevægelseshandicappede.

KONTAKT

CVR: 27 38 34 59

HVEM ER JEG?